Zorgpaden

In een zorgpad wordt het zorgproces, ofwel de organisatie van de zorg, voor een specifieke groep patiënten vastgelegd. Het gaat om de vraag hoe het moet gebeuren, door wie, wanneer en hoe er wordt geregistreerd. Zorgpaden in de eerste lijn zijn multidisciplinair. Dat wil zeggen dat er minimaal twee verschillende eerstelijnsdisciplines bij de zorg betrokken zijn. Het is mogelijk dat, naast bijvoorbeeld huisartsen, POH’ers (Praktijk Ondersteuner Huisarts) en verpleegkundigen, professionals van het welzijnswerk, maatschappelijk werk of verpleeg- of verzorgingshuis onderdeel uitmaken van het zorgpad.

In twee huisartspraktijken in Schiedam zijn vanuit het project Zichtbare Schakels, zorgpaden ontwikkeld. Deze zorgpaden geven een verbinding tussen wonen, gezondheidszorg en welzijn. ZonMw heeft besloten deze ‘good practice’ van het werken met zorgpaden in de eerste lijn uit te werken, zodat anderen er van kunnen leren. Dit heeft geresulteerd in een handleiding, waarin de werkwijze van de zorgpaden wordt toegelicht.