Implementatie-ondersteuning

Een mooi zorgpad of een nieuwe werkwijze op papier is stap één. De keus om er mee te gaan werken is twee. Een derde stap is aan de slag gaan en enthousiast en bedreven raken  in de nieuwe werkwijze.

Voorbeeldzorgpaden en een handleiding voor het werken met zorgpaden liggen op nu de plank. Curenz heeft de ontwikkeling van de zorgpaden vanaf de beginfasen begeleid. Wij bieden u de ondersteuning om van papier (of digitale vorm) over te gaan naar professionals die het enthousiast gebruiken en ook de voordelen van inzien.

De ondersteuning bestaat uit twee bijeenkomsten van ongeveer twee uur en een periode waarin u  ervaringsdeskundigen kunt consulteren.
In de eerste bijeenkomst wordt ingegaan op wat de werkwijze precies inhoudt. We gaan verkennen of het iets is voor uw samenwerkingsverband. Voor welke onderwerpen willen wij met deze werkwijze gaan werken?
In de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met de mensen die daadwerkelijk met de zorgpaden gaan werken. Een wijkverpleegkundige die betrokken is bij de ontwikkeling en het werken met de zorgpaden is bij deze bijeenkomst aanwezig zodat ook alle praktische vragen en knelpunten aan de orde kunnen komen.
Na deze bijeenkomsten kunnen de medewerkers aan de slag om in werkgroepen de reeds bestaande zorgpaden om te zetten naar de eigen organisaties. Of om nieuwe zorgpaden te ontwikkelen over aandachtsgebieden die op uw cliënten- groepen van toepassing zijn. Loopt u ergens tegen aan? Heeft u vragen? U kunt ze, gedurende een bepaalde tijd, voorleggen aan een team van ervaringsdeskundigen. Met praktische antwoorden, kunnen jullie dan weer verder.