Achtergrond

Binnen het ZonMw project ‘Zichtbare Schakel’ in Schiedam hebben wijkverpleegkundigen in samenwerking met praktijkondersteuners, huisartsen en overige ketenpartners het initiatief genomen om de aanpak en werkwijze bij veel voorkomende gezondheidsgerelateerde problematiek in zorgpaden te beschrijven. Gezamenlijk is een werkmethodiek ontwikkelt dat continu verbeteren in de eerstelijns gezondheidszorg stimuleert en waar de betrokkenen erg enthousiast over zijn. Door ZonMw is besloten de zorgpaden uit Schiedam aan te merken als ‘good practice’.
CC zorgadviseurs, NIVEL en CurenZ hebben in opdracht van ZonMw de werkmethodiek die gebruikt wordt in Schiedam geëvalueerd, doorontwikkeld en beschreven in de vorm van een stappenplan, wat het mogelijk maakt om de aanpak ook in andere werkgebieden te implementeren. Dit heeft geresulteerd in de handleiding: ‘Werken met zorgpaden in de eerstelijns gezondheidszorg’.