Achtergrond

Binnen het ZonMw project 'Zichtbare Schakel' in Schiedam hebben wijkverpleegkundigen in samenwerking met praktijkondersteuners, huisartsen en overige ketenpartners het initiatief genomen om de aanpak en werkwijze bij veel voorkomende gezondheidsgerelateerde problematiek in zorgpaden te beschrijven. Gezamenlijk is een werkmethodiek ontwikkelt dat continu verbeteren in de eerstelijns gezondheidszorg stimuleert en waar de betrokkenen erg enthousiast over zijn. Door ZonMw is besloten de zorgpaden uit Schiedam aan te merken als ‘good practice’. Meer info

Zorgpaden

In een zorgpad wordt het zorgproces, ofwel de organisatie van de zorg, voor een specifieke groep patiënten vastgelegd. Het gaat om de vraag hoe het moet gebeuren, door wie, wanneer en hoe er wordt geregistreerd. Zorgpaden in de eerste lijn zijn multidisciplinair. Dat wil zeggen dat er minimaal twee verschillende eerstelijnsdisciplines bij de zorg betrokken zijn. Het is mogelijk dat, naast bijvoorbeeld huisartsen, POH’ers (Praktijk Ondersteuner Huisarts) en verpleegkundigen, professionals van het welzijnswerk, maatschappelijk werk of verpleeg- of verzorgingshuis onderdeel uitmaken van het zorgpad. Meer info

Implementatie-ondersteuning

Een mooi zorgpad of een nieuwe werkwijze op papier is stap één. De keus om er mee te gaan werken is twee. Een derde stap is aan de slag gaan en enthousiast en bedreven raken in de nieuwe werkwijze.
Voorbeeldzorgpaden en een handleiding voor het werken met zorgpaden liggen op nu de plank. Curenz heeft de ontwikkeling van de zorgpaden vanaf de beginfasen begeleid. Wij bieden u de ondersteuning om van papier (of digitale vorm) over te gaan naar professionals die het enthousiast gebruiken en ook de voordelen van inzien. Meer info